8χλμ διαφορά μπορούν να σου σώσουν την ζωή! Μείωσε ταχύτητα σώσε την ζωη σου!!!