Η Ελλάδα στο Top 10 με τα ακριβότερα καύσιμα παγκοσμίως

Κλεισμένοι στα σπίτια με τις τιμές των καύσιμων στα χαμηλότερα επίπεδα άλλα σε σχέση με τον κόσμο και τα άλλη κράτη στα ακριβότερα. Πως συμβαίνει πραγματικά πάντα στην Ελλάδα της κρίσης να έχουμε τόσο υψηλές τιμές σε σχέση με τα αλλά κράτη;

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έχουν βουτήξει οι τιμές των υγρών καυσίμων στη χώρα μας λόγω του κραχ στις διεθνείς αγορές πετρελαίου που πυροδότησε το εκρηκτικό κοκτέιλ της υπερπαραγωγής αργού, αλλά και της ανύπαρκτης ζήτησης εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τιμές της βενζίνης, 20-Απρίλιος-2020: Η κατά μέσο όρο τιμής της βενζίνης στον κόσμο ανέρχεται σε 0.93 (U.S. Dollar) για λίτρο, ωστόσο υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Τα πλουσιότερα κράτη διατηρούν υψηλότερες τιμές και τα φτωχότερα, όπως και οι χώρες που παράγουν και εξάγουν πετρέλαιο, διατηρούν σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Εξαίρεση αποτελούν οι ΗΠΑ που είναι οικονομικά προηγμένο κράτος, αλλά διατηρούν χαμηλές τις τιμές της βενζίνης. Οι διαφορές στις τιμές της βενζίνης στις επιμέρους χώρες οφείλονται στους διαφορετικούς φόρους και στις διαφορετικές επιχορηγήσεις όσον αφορά τη βενζίνη. Όλες οι χώρες αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές στις ίδιες τιμές, αλλά επιβάλλουν διαφορετικούς φόρους. Γι’ αυτό η λιανική τιμή της βενζίνης είναι διαφορετική.