Κλείνει η Yamaha όλα τα εργοστάσια της στην Ιαπωνία

Ως τις 22 Μαΐου στην Ιαπωνία όλα τα εργοστάσια και τα γραφεία της θα παραμείνουν κλειστά στην Ιαπωνία της Yamaha. Οι μοναδικές εξαιρέσεις είναι οι 2 εγκαταστάσεις ρομποτικών εφαρμογών της εταιρείας, το κτήριο Hamamatsu Robotics και το κτήριο Miyakoda, αμφότερα στο Hamamatsu.