Κόντρες και η αντίστροφη μέτρηση άρχισε για τον καλύτερο!

Κόντρες και η αντίστροφη μέτρηση άρχισε για τον καλύτερο! Φιλικά οργανωμένα πατήματα με ασφάλεια