Ο Γιώργος Γελαδάς μας ταξιδεύει στα πρώτα χρόνια του Drift και την πορεία του στον χώρο.

Ο Γιώργος Γελαδάς μας ταξιδεύει στα πρώτα χρόνια του Drift και την πορεία του στον χώρο.