Οι μετρ της βροχής

Η βροχή, ως γνωστόν, είναι ο απόλυτος ρυθμιστικός παράγοντας σε έναν αγώνα, όχι μόνο για το θέαμα και την ένταση που εκτοξεύεται κατακόρυφα, αλλά γιατί τίποτε δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο σε βρεγμένες συνθήκες. Ποιοι είναι όμως αυτοί που μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα έναν τόσο ευαίσθητο και ευμετάβλητο παράγοντα, όπως η πρόσφυση στο βρεγμένο;