Όταν οι κανονισμοί ασχημαίνουν τα μονοθέσια…

Σε μια ιστορική αναδρομή στη F1 παρουσιάζονται δέκα μονοθέσια που δέχτηκαν την άσχημη επιρροή των εκάστοτε κονονισμών.