Παραλαβή Container με ενα Nissan GTR R35 Black 700+ BHP

Παραλαβή Container με ενα Nissan GTR R35 Black 700+ BHP