Πολιτική αεροπορία

ΕΑΒ | εξουσιοδοτημένη από την European Aviation Safety Agency

Η ΕΑΒ είναι εξουσιοδοτημένη από την European Aviation Safety Agency (E.A.S.A.) μέσω της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σαν Πιστοποιημένος Οργανισμός Συντήρησης κατά Part-145 έχων την δυνατότητα να προσφέρει γενικές τεχνικές υπηρεσίες σε Αεροσκάφη, κινητήρες, Συστήματα παρελκομένων […]