Εμπορική ναυτιλία

Πως μπορούν να αναμορφωθούν τα παλιά πετρελαιοφόρα;

Τα τεράστια πλοία που φέρουν αργό πετρέλαιο σε όλο τον κόσμο ενσωματώνουν την εποχή των ορυκτών καυσίμων και την κληρονομιά της ρύπανσης. Αλλά μπορούν να μεταμορφωθούν για να είναι καλά για το περιβάλλον; Καθώς το […]