2 τροχοί

Η Τήνος απέκτησε τρισδιάστατες διαβάσεις

Ξεκίνησε η τρισδιάστατη διαγράμμιση σε όλα τα σχολεία της Τήνου – και όχι μόνο – μία ιδέα που ξεκίνησε από την Ινδία για την προστασία των πεζών από τους απρόσεκτους οδηγούς, εφαρμόστηκε και στην Ισλανδία, […]