Το πολυμορφικό του μέλλοντος από την Mercedes!

Το Vision Urbanetic της Mercedes είναι ένα επαναστικό μέσο μεταφοράς το οποίο σαν ιδέα πηγαίνει πολύ πιο πέρα από τις υπάρχουσες σε ότι αφορά τα αυτόνομα οχήματα. Αφαιρεί τον διαχωρισμό ανάμεσα στην μεταφορά ανθρώπων και αγαθών, ενεργεί κατ’ εντολή, προσφέριε επαρκεί και διαρκή μεταφορά ανθρώπων και αγαθών, και προσεγγίζει με καινοτόμο τρόπο τις αστικές ανάγκες των πόλεων και των επιχειρήσεων.